onsdag 22 juli 2009

Det har hänt endel sedan........

jag skrev här sist.

Vi har varit en tripp ner till Västkusten och gjort mentaltest förr ivärlden kallad Korning.

Kira skötte sig utmärkt hon bettädde sig ungefär som jag trodde. Det roligaste var att domare Robert Jönsson och Anders Olsson tyckte att hon var en mycket trevlig tik som har ett mycket bra sammarbete och stor tillit till sin förare. Man är bra löjlig när man fortfarande efter så många år kan bli otroligt stolt när man får höra sådana ord. Hon litar på dig, det ska ju vara självklart att min hund ska lita på mig. Men så här såg det ut.

Samarbete, föremål/förare: 5 Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Samarbete, föremål/Testledare: 3 Leker själv - men kommer efter uppmaning

Gripa; Ta tag 5m: 3 Griper direkt men ej med hela munnen.

Ta tag 40m: 3Griper direkt men ej med hela munnen.

Gripa Hålla i 5m: 4 Tuggar/byter tag vid något tillfälle

Hålla i 40m: 4 Tuggar/byter tag vi något tillfälle.

Gripa; Slita/dra 5m: 3 Växlar mellan att hålla och dra emot.

Slita/dra 40m: 3 Växlar mellan att hålla och dra emot.

Förfölja: 5 Startar med hög fart - målinriktad.

Förföljande; Gripande: Griper inte, nosar på föremålet.

Uthållighet: 2 Framme, jobbar mindre än 30 sek.

Social självsäkerhet: 4 Socialt säker i de flesta situationer.

Social nyfikenhet: 4 Besvarar när figurant bjuder.

Socialt samspel: 4 Svarar på lek & lekinviter.

Handlingsförmåga: 4 Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Anpassningsförmåga: 4 Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.

Koncentration: 4 Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Avreaktion: 5 Avreagerar snabbt i alla situationer.

Minnesbilder: 4 Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

Rädsla: 3 Står emot pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Aggressivitet: 4 Visar liten aggression.

Nyfikenhet: 3 Går fram med hjälp.

Skott 5 Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Total poäng 450p och godkänd mentaltest.

PS. Matte är mycket nöjd med att inte ha ramlat när hon sprang i figurraden och att jag fick så bra på skotten. Träning ger färdighet. DS
Extriörbiten har vi redan klarat av så numera tituleras hon, min lilla pärla


KORAD Gråmanns KIRA

Ha de gott i sommar regnet.

1 kommentar: